O NAS

ORGANIZUJEMY EVENTY Z SERCEM

Z zaangażowaniem integrujemy zespoły poprzez efektywne, wyzwalające kreatywność i rozbudzające chęć do działania, a jednocześnie wartościowe społecznie wydarzenia firmowe, wyjazdy i projekty.  Często wartością dodaną tych przedsięwzięć jest pomoc ludziom pokrzywdzonym przez los.

foto_7Przekonaliśmy się o zaletach łączenia imprez integracyjnych z inicjatywami charytatywnymi. Nasze dotychczasowe doświadczenia udowodniły, że takie przedsięwzięcia są wyjątkowo skuteczne, mają pozytywny wpływ na kulturę organizacji i etos pracy, zmniejszają bariery i uprzedzenia kulturowe i zawodowe wśród pracowników, a przede wszystkim pozwalają zbudować dobry zespół. Udział w tego rodzaju integracjach daje mnóstwo satysfakcji i przynosi wyjątkowo dobre rezultaty zarówno pracownikom firm, ich pracodawcom, jak i osobom, którym niesione jest realne wsparcie.

Nie proponujemy popularnych na tego rodzaju imprezach jazd quadami czy paint-ballu, bo adrenaliny w codziennym życiu zawodowym i tak mamy aż nadto. Staramy się wyzwalać i odpowiednio kanalizować pozytywną ludzką energię, wykorzystując jednocześnie umiejętności i mocne strony pracowników. W efekcie sprawiamy radość drugiemu człowiekowi, a tym samym dajemy satysfakcję z wykonania czegoś, po czym zostaje ślad na dłużej.

To nowatorskie podejście do sposobu spędzania wolnego czasu spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ludzi biznesu, którzy chcąc nabrać dystansu do spraw zawodowych lub spojrzeć na nie z innej perspektywy, chętnie podejmują się prac zupełnie dla nich nietypowych, będących odskocznią od życia codziennego. Aktywni, przedsiębiorczy, dobrze zarabiający, ale przy tym zabiegani i zestresowani pracownicy korporacji zwykle żyją pod przysłowiowym „kloszem”, nie mając świadomości, że gdzieś mieszkają ludzie funkcjonujący na granicy nędzy; IMG_1245ludzie, którzy z jednego zasiłku muszą utrzymać wielodzietne rodziny, osoby doświadczone ciężkimi chorobami, czy osierocone dzieci, tęskniące za ciepłem domowego ogniska. Dopiero bezpośredni kontakt z takimi problemami daje odpowiedni dystans do siebie i pomaga zauważyć własne szczęście, którego dotychczas nie dostrzegaliśmy w zbyt wyrazistych barwach. Z takich doświadczeń pracownicy zwykle wychodzą wzmocnieni psychicznie, spokojniejsi, wykazujący się większą empatią i zrozumieniem dla innych ludzi, usatysfakcjonowani z dzielenia się dobrem, a przede wszystkim bardziej zintegrowani w grupie i umiejący ze sobą lepiej współpracować.

W realizacji tego rodzaju przedsięwzięć wartością dodaną dla firmy jest wigilia_1tworzenie jej pozytywnego wizerunku społecznego (CSR), na którego lekceważenie nie może już dziś sobie pozwolić żadna organizacja. Coraz większą wagę przywiązuje się do kwestii społecznych, a firmy chcą być postrzegane nie tylko przez pryzmat swych działań komercyjnych, ale także pragną być pozytywnie kojarzone z dobroczynnością i z bezpośrednim uczestnictwem w rozwoju życia lokalnego.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, aby ostatecznie zaproponować organizacji jak najskuteczniejsze rozwiązanie, które będzie miało pozytywny wpływ na integrację zespołu i da satysfakcję wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia.

Wydarzenia przygotowujemy od wstępnego pomysłu po jego ostateczną realizację, z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów logistycznych.

Zawsze współpracujemy w starannie dobranym zespole ludzi, których kompetencji, umiejętności, wyznawanych zasad i odpowiedzialnego podejścia można być absolutnie pewnym.

Integrowanie zespołu może być skuteczne i jednocześnie satysfakcjonujące, a koszt jego organizacji niewspółmiernie niski w stosunku do efektów!

Małgorzata Dębek